maandag 19 september 2016

Beschikbaarheid Server 2016 bekend

Onlangs is bekend geworden dat de nieuwe serverversie van Microsoft, Server 2016, per 1 oktober a.s. te bestellen

zal zijn. In deze blog worden de vernieuwingen in deze nieuwe versie behandeld. Microsoft heeft vorig jaar ook aan-

gegeven het licentiemodel voor deze versie aan te passen. Hierdoor kan het voordeliger zijn nog in september

licenties voor Server 2012R2 aan te schaffen.

 

Nieuw licentie model

Doordat processors steeds meer kernen krijgen, heeft Microsoft besloten om in plaats van het aantal processors in

een server het aantal kernen (cores) te gaan gebruiken voor het bepalen van de benodigde aantallen licenties.

Microsoft gaat er hierbij vanuit dat een processor minimaal 8 kernen heeft en een server 2 processors. Er moet per

server dus minimaal 1 licentie voor 16 kernen worden afgenomen. Er is aangegeven dat de kosten van dit minimum

aantal gelijk zullen zijn aan de kosten van een licentie voor de huidige server versie. Heeft een server echter meer

kernen beschikbaar dan zullen de kosten hoger uitvallen.

 

Nieuwe functies

Met iedere nieuwe server versie worden vooral de beveiliging en de snelheid verbeterd. In de nieuwe Server 2016

versie neemt Microsoft ook een aantal mogelijkheden op die de laatste jaren zijn ontwikkeld.

 

Microsoft zet vol in op het werken in een Cloud omgeving. Dit zien we ook terug in deze nieuwe server versie. De

grenzen tussen installaties op eigen servers of in de (Microsoft Azure) Cloud worden steeds vager. Door nieuwe

technieken als Nano Server, Server Containers en Docker wordt het gemakkelijker om bepaalde diensten zoals

webservers, database servers of intranetten in te richten en onafhankelijk van (eigen) hardware te draaien.

 

Met de huidige bedreigingen van hackers en ransomware is beveiliging een essentieel onderdeel van software

oplossingen. Technieken als Shielded VM’s en Secure boot zijn een aantal voorbeelden van vernieuwingen

in Server 2016.

 

Het beheer van een Server 2016 omgeving is ook verbeterd. Door de mogelijkheid om de nieuwe server versie

toe te voegen aan al bestaande servers kan er geleidelijk worden overgestapt op deze nieuwe versie. Daarnaast

wordt het mogelijk om geheugen en netwerkadapters toe te voegen aan een draaiende virtuele server. De server

hoeft hiervoor dus niet afgesloten te worden. Met de doorontwikkeling van Storage Spaces wordt het koppelen van

(interne) opslag ook verbeterd. Door verbeteringen in de beheertool PowerShell kunnen de verschillende servers

ook gemakkelijker van afstand beheerd worden. Onafhankelijk van waar deze servers draaien.

 

Alle informatie over deze nieuwe Server versie is te vinden op de officiële blog van Microsoft, zie link.

 

Wij bekijken graag samen met u hoe deze nieuwe mogelijkheden binnen uw organisatie kunnen worden toegepast

om zo een veiliger en robuustere omgeving te krijgen. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

 

 

Johan Magnus

 

 

dinsdag 13 september 2016

Nieuwsbrief september

Met o.a. iTicket by Itass met CRM bij de Gouden Pijl, aankondiging Itass Cloud seminar, gegevens veilig met Kaspersky Encryptie en nog veel meer.

 

 

Klik hier om de nieuwsbrief te openen.

vrijdag 2 september 2016

Het wel en wee van de printermarkt

 

Elk bedrijf zal er minimaal één hebben staan, een printer. Al vele jaren printen wij met elkaar onze rapporten,
voorstellen, notulen, facturen en alle andere documenten die wij fysiek nodig hebben, maar de printermarkt
verandert al enkele jaren en dat heeft gevolgen voor zowel fabrikanten als voor u. Een inkijkje in de printer-
markt.

 

Gebruik toen en nu
Het gebruik van printers verandert steeds meer. Vanaf de jaren ’90 groeide de informatievoorziening door
opkomst van ICT enorm en hiermee ook het aantal aangeschafte printers én afdrukken per printer. Waar er
15 jaar geleden nog een aparte printer, scanner, fax en kopieerapparaat werden geplaatst, zijn het tegenwoordig
voornamelijk complexe multifunctionele apparaten die alle taken afhandelen. Lange tijd werden de machines
vooral verbeterd. Ze werden betrouwbaarder, zuiniger in (energie) gebruik en konden extra lades met
(brief) papier aan.

 

Uitdagingen
Fabrikanten kregen gaandeweg te maken met enkele duidelijke uitdagingen en zo veranderen de machines

steeds sneller. Er wordt steeds meer gedigitaliseerd. Facturen worden per e-mail naar klanten verzonden, wij ver-

gaderen met tablets – waar uiteraard de notulen al op staan -, inkomende facturen worden gescand op uw machine

en automatisch herkend én geplaatst in uw document management systeem.

 

De cijfers
Dit zien wij terug in de cijfers van de Nederlandse “copier” markt . ING en De ICT-marktmonitor constateerden in

2009 al een omzetdaling van de Nederlandse totale markt (printers, scanners, kopieerapparaten en

multifunctionele printers), inclusief een daling van de prijzen. Ook wereldwijd is er een duidelijk afnemende trend

in de totale markt zichtbaar. In kwartaal 1 van 2016 was er een afname van 10,6% in vergelijking met het jaar

daarvoor. Daarentegen worden multifunctionele printers populairder.

 

Trends in de markt
– Het totale aandeel van de markt blijft afnemen, maar het aandeel multifunctionele printers blijft groeien.
– Machines welke afdrukken met lasertechnologie blijven populairder dan inkjet machines.
– Het aantal afdrukken per machine daalt, het aantal scans neemt sterk toe.
– Het aantal zwart-wit afdrukken neemt de laatste jaren fors af.
– Het aantal laser kleurenafdrukken neemt in het hogere segment toe, vanaf machines met 20 afdrukken per
minuut. Daardoor groeit de verkoop van A4 én A3 laser kleurenmachines met hogere afdruksnelheden.
– De verhouding tussen A4 en A3 machines groeit dichter naar elkaar toe (dit was 25/75%).
– Het aantal onderhoudscontracten groeit vanwege de toenemende complexiteit enorm.
– Machines worden veel gefinancierd via lease contracten.

 

De toekomst van het printen
Het valt op dat wij minder printen, maar bovendien de machines anders gaan gebruiken. Wij willen tegenwoordig

dat onze informatie net zo flexibel en mobiel is als wij zelf zijn. Documenten moeten altijd en overal beschikbaar

zijn op ieder apparaat. Daarnaast wordt de multifunctionele printer steeds belangrijker, omdat ook het

scangebruik erg toe zal blijven nemen.

 

Bij de nieuwste machines wordt dan ook vooral extra aandacht gevestigd op de mogelijkheden van scannen naar

uw branchepakket, door bepaalde software te implementeren. Door middel van software is het ook mogelijk
automatisch facturen te herkennen of een scan direct onder het juiste dossier in uw ERP pakket te plaatsen. Andere
aandachtsgebieden zijn het direct scannen naar Office 365, Microsoft SharePoint en OneDrive.

 

Omdat we er tegenwoordig niet aan moeten denken een aantal dagen zonder machine te moeten overleven,

groeit het aantal afgesloten onderhoudscontracten enorm. Daarbij valt op dat het aantal machines dat via een lease

overeenkomst wordt verkocht, nog steeds erg hoog is.

 

Printen en Itass
Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en blijven op de hoogte van de laatste trends. Wij leveren verschillende

soorten printermerken en kunnen de bijbehorende onderhoudsartikelen leveren. Daarnaast kunnen onze systeem-

beheerders ondersteunen bij het oplossen van storingen en repareren van defecten.

 

Om meer zekerheid en continuïteit van de bedrijfsvoering te kunnen bieden werken wij onder andere samen

met Toshiba. Toshiba richt zich puur op de zakelijke markt en maakt multifunctionele print- en

communicatiesystemen met bijbehorende software. Samen met Toshiba bieden wij de mogelijkheid om de

machines te leasen en onderhoudscontracten af te sluiten. Met de in mei van dit jaar geïntroduceerde

nieuwe machines, wordt het werken `in de Cloud` steeds eenvoudiger, de machines steeds zuiniger en

het afdrukken steeds goedkoper.

 

Vaak wordt ons gevraagd wat een onderhoudscontract precies inhoudt en wat de toegevoegde waarde is. Een

onderhoudscontract geeft voor een langere periode de garantie dat de machine gebruikt kan blijven worden. Daarom

is een onderhoudscontract ook verplicht bij een financiering via de leasemaatschappij. Meestal is deze periode

5 jaren. Inbegrepen zijn de verbruiksmaterialen met uitzondering van papier en nietjes. Dit betreft dus niet alleen de

toners, maar ook drum units, developers en vele andere onderdelen waarvan u niet wist dat ze bestonden. Daarnaast

vallen de kosten om storingen op te lossen en onderhoud te plegen hieronder. U betaalt dus geen kosten als arbeids-

uren, voorrijdkosten en dergelijke. Wanneer de toner vervangen dient te worden, wordt deze automatisch

naar u toegestuurd.

 

Een onderhoudscontract biedt dus zekerheid, continuïteit en gemak bij uw bedrijfsvoering. U betaalt

hiervoor een vooraf afgesproken bedrag per afdruk of kopie, waarbij zwart uiteraard voordeliger is dan een

kleurenprint. Voor een scan betaalt u zelfs niets. Print u na een periode minder, dan merkt u dit direct

terug in uw portemonnee.

 

Meer weten over de mogelijkheden die wij te bieden hebben? Neem dan vrijblijvend contact met mij

of mijn collega’s op via 088 888 0 700.

 

 

Wout Hulzebosch

________________________________________________________________________________________________________________

 

i Bronnen: International Data Corporation (IDC): Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, juni 2016
Branchevereniging Nederland ICT: ICT marktmonitor 2015, augustus 2015
ING: Niches en trends bieden kansen voor office copiermarkt, maart 2013
Pianoo: Trends en ontwikkelingen markt printers en copiers, juli 2016