maandag 19 september 2016

Beschikbaarheid Server 2016 bekend

Onlangs is bekend geworden dat de nieuwe serverversie van Microsoft, Server 2016, per 1 oktober a.s. te bestellen

zal zijn. In deze blog worden de vernieuwingen in deze nieuwe versie behandeld. Microsoft heeft vorig jaar ook aan-

gegeven het licentiemodel voor deze versie aan te passen. Hierdoor kan het voordeliger zijn nog in september

licenties voor Server 2012R2 aan te schaffen.

 

Nieuw licentie model

Doordat processors steeds meer kernen krijgen, heeft Microsoft besloten om in plaats van het aantal processors in

een server het aantal kernen (cores) te gaan gebruiken voor het bepalen van de benodigde aantallen licenties.

Microsoft gaat er hierbij vanuit dat een processor minimaal 8 kernen heeft en een server 2 processors. Er moet per

server dus minimaal 1 licentie voor 16 kernen worden afgenomen. Er is aangegeven dat de kosten van dit minimum

aantal gelijk zullen zijn aan de kosten van een licentie voor de huidige server versie. Heeft een server echter meer

kernen beschikbaar dan zullen de kosten hoger uitvallen.

 

Nieuwe functies

Met iedere nieuwe server versie worden vooral de beveiliging en de snelheid verbeterd. In de nieuwe Server 2016

versie neemt Microsoft ook een aantal mogelijkheden op die de laatste jaren zijn ontwikkeld.

 

Microsoft zet vol in op het werken in een Cloud omgeving. Dit zien we ook terug in deze nieuwe server versie. De

grenzen tussen installaties op eigen servers of in de (Microsoft Azure) Cloud worden steeds vager. Door nieuwe

technieken als Nano Server, Server Containers en Docker wordt het gemakkelijker om bepaalde diensten zoals

webservers, database servers of intranetten in te richten en onafhankelijk van (eigen) hardware te draaien.

 

Met de huidige bedreigingen van hackers en ransomware is beveiliging een essentieel onderdeel van software

oplossingen. Technieken als Shielded VM’s en Secure boot zijn een aantal voorbeelden van vernieuwingen

in Server 2016.

 

Het beheer van een Server 2016 omgeving is ook verbeterd. Door de mogelijkheid om de nieuwe server versie

toe te voegen aan al bestaande servers kan er geleidelijk worden overgestapt op deze nieuwe versie. Daarnaast

wordt het mogelijk om geheugen en netwerkadapters toe te voegen aan een draaiende virtuele server. De server

hoeft hiervoor dus niet afgesloten te worden. Met de doorontwikkeling van Storage Spaces wordt het koppelen van

(interne) opslag ook verbeterd. Door verbeteringen in de beheertool PowerShell kunnen de verschillende servers

ook gemakkelijker van afstand beheerd worden. Onafhankelijk van waar deze servers draaien.

 

Alle informatie over deze nieuwe Server versie is te vinden op de officiële blog van Microsoft, zie link.

 

Wij bekijken graag samen met u hoe deze nieuwe mogelijkheden binnen uw organisatie kunnen worden toegepast

om zo een veiliger en robuustere omgeving te krijgen. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

 

 

Johan Magnus