maandag 7 september 2015

De grote rol van Big Data

Big Data is een van die termen die je veel hoort op de radio en waar je over leest. Wat is Big Data eigenlijk. In dit blog wil ik wat meer duidelijkheid geven over wat Big Data is en waarom het interessant kan zijn om hier mee aan de slag te gaan.

 

Wat is Big Data

Big Data is een term die gebruikt wordt voor een grote verzameling van gestructureerde en ongestructureerde data. De hoeveelheid data is zo groot dat traditionele database systemen deze hoeveelheid niet kunnen verwerken. Hiervoor zijn nieuwe technieken ontwikkeld om deze stroom aan data goed te kunnen opslaan en analyseren.
Een voorbeeld van Big Data is het netwerk van ongeveer 400 sensoren die TNO en de NAM in Noord Nederland hebben geïnstalleerd en gebruikt worden om trilling data mee te genereren. Al deze data wordt centraal opgeslagen en moet vervolgens bewerkt worden om gebruikt te kunnen worden voor analyses en weergave op websites. Ook het Internet of Things ( zie dit blog ) kan een grote hoeveelheid data opleveren.

 
Van Big Data wordt gesproken als er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden worden de 4 V’s van Big Data genoemd ( Volume, Variety, Velocity, Veracity).

 

  • De grote hoeveelheid ( Volume ) data is van belang.
  • De grote verscheidenheid ( Variety ) van data (tekst, afbeeldingen, Video, geluidsopnames etc) is een factor waarmee gewerkt moet kunnen worden.
  • De snelheid ( Velocity ) van de ontvangen data. Bij een aardbeving komt er in enkele seconden een grote hoeveelheid data beschikbaar die goed opgeslagen moet kunnen worden.
  • De betrouwbaarheid ( Veracity ) van de data bij Big Data is niet altijd even duidelijk omdat er van veel verschillende bronnen veel data ontvangen kan worden.

 

Kijk voor meer informatie over deze voorwaarden op dit Wikipedia artikel ( Engelstalig )

 

Wat kan ik met Big Data

Als je internet toepassingen gebruikt wordt er al vaak gebruik gemaakt van Big Data. Zo maakt Google Maps gebruik van alle Android telefoons op een bepaald traject om file informatie te kunnen geven. Webwinkels gebruiken het surfgedrag van alle gebruikers om relevante informatie te kunnen geven “andere gebruikers bekeken / bestelden ook”. Dergelijke toepassingen zouden voor uw eigen website ook interessant kunnen zijn. Een andere toepassing is bijvoorbeeld de hoeveelheid gegevens die het actief monitoren van uw machinepark oplevert. Door deze data slim te analyseren is het wellicht mogelijk om storingen en uitval van machines te voorspellen en te voorkomen.

 
Voor vrijwel ieder bedrijf is er een probleem / uitdaging te bedenken wat door middel van het toepassen van Big Data opgelost kan worden. Om te kijken welke toepassingen er voor uw bedrijf te gebruiken zijn komen wij hier graag een keer over praten. Neem voor een afspraak gerust contact met ons op.

 

Johan Magnus, accountmanager