vrijdag 9 juni 2017

Grote opkomst tweede Itass kennissessie!

Afgelopen woensdag 7 juni 2017 was het dan zover; de tweede Itass kennissessie werd gegeven in ons pand aan de Bislett 15 in Emmen. In de presentatieruimte werden onze gasten van harte welkom geheten. Wij willen onze relaties door het houden van kennissessies op de hoogte brengen van de meest recente en actuele onderwerpen waar elke ondernemer of instelling mee te maken heeft. Uiteraard zijn de onderwerpen IT-gerelateerd waarbij de focus ligt op het delen van kennis.

 
Harry Smeltekop van Yspeert Advocaten uit Groningen was voor deze middag uitgenodigd als gastspreker. Harry is advocaat en gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht, ICT-recht en aanverwante rechtsgebieden zoals mededinging en privacy. Hij heeft een ruime ervaring binnen het bedrijfsleven en de advocatuur en doceert aan de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool over o.a. deze actuele onderwerpen.

 
Het onderwerp van deze sessie is geweest dat op 14 mei 2016 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gepubliceerd is en op 25 mei 2016 in werking is getreden. Op 25 mei 2018 wordt de AVG van kracht, ter vervanging van de geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het is dus de hoogste tijd om van het onderwerp “privacy” werk te maken en er voor te zorgen dat uw organisatie bekend is met de huidige en toekomstige privacywetgeving.

 
De eisen zijn best pittig en de gevolgen zijn groot. Wat kun je er als bestuurder of ondernemer aan doen? Of eigenlijk wat moet je er mee doen? Er werden diverse tips en adviezen gepresenteerd en besproken.

 

Na de presentatie was er tijd om vragen te beantwoorden. De aandachtspunten en raakvlakken m.b.t. de situatie van de aanwezige klanten werden besproken en er werden ervaringen en ideeën uitgewisseld. Als afsluiting werd er onder het genot van een hapje en een drankje genetwerkt en nagepraat. Al met al een geslaagde middag. De volgende kennissessie wordt na de zomervakantie weer gepland. U hoort zo spoedig mogelijk het onderwerp en de data van ons.

 

Heeft u ook interesse in het onderwerp, stuurt u dan een mailtje naar kennissessie@itass.nl zodat we contact met u op kunnen nemen. Bij voldoende belangstelling zullen we de sessie nog een keer organiseren.