maandag 13 april 2015

Ontwikkelen ICT visie

Van een klant met ongeveer 50 werkplekken kreeg ik de vraag om een visie te schrijven op de IT omgeving voor de periode 2015 – 2018. In dit blog wil ik graag uiteenzetten hoe deze visie tot stand gekomen is.
Om een goede visie te kunnen uitwerken is het volgens mij allereerst belangrijk om een goed beeld te krijgen van de huidige IT omgeving van de klant. Ook de verwachtingen van de klant moeten onderdeel zijn van deze visie. Daarnaast is het belangrijk om de inhoud van de visie qua niveau af te stemmen op de mensen die deze visie gaan lezen en hier een beslissing over gaan nemen.
De huidige IT omgeving van deze klant bestaat uit ongeveer 50 werkplekken op kantoor waarmee de medewerkers op de lokale servers werken. Ook is er de mogelijkheid om vanaf buiten in te loggen op de servers om te kunnen telewerken. Alle hardware staat dus op de locatie van de klant. De servers zijn ongeveer 4 jaar geleden aangeschaft en zullen het komende jaar vervangen moeten worden.

 

De geschiedenis van computernetwerken begon in de jaren 50 van de vorige eeuw. Met mainframes (link) werken complexe berekeningen gemaakt. In het begin werd de invoer van de berekeningen gedaan via ponskaarten. Later werden er terminals aangesloten om de data in te kunnen voeren. Met de komst van personal computers en servers vanaf de jaren 80 verschoof de rekenkracht naar de werkplek van de medewerker en de kleine maar krachtigere servers binnen het bedrijf. Met de komst van het internet en de steeds snellere verbindingen is de “cloud” de afgelopen jaren sterk in opkomst en zie je rekenkracht weer verplaatsen van de werkplek naar een grotere “server”.

 
Voor ieder bedrijf dat de komende tijd aan het vervangen van zijn servers toe is, is het belangrijk om te bekijken of er nog geïnvesteerd moet worden in nieuwe hardware of dat het slimmer is om de gewenste diensten in een ( cloud ) abonnementsvorm af te nemen. Iedereen heeft het over overstappen naar de cloud. Cloud wordt ook in de media groot gehypet. Ik vind niet dat een cloud oplossing altijd de beste oplossing is. Als ik een voorstel maak stel ik altijd de vraag of cloud de oplossing is. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de gebruikte software en de wisselingen in het aantal gebruikers. Niet alle software is al geschikt om in een cloud omgeving te gebruiken en bij een vast aantal medewerkers wat naar verwachting de komende jaren niet sterk zal veranderen is de keuze voor een cloud oplossing niet per definitie de juiste.

 
Als er gekeken wordt naar de keuzes van de grote ICT bedrijven (Microsoft, Google, Amazon, IBM) in de afgelopen jaren, dan is er de keuze gemaakt om software en hardware capaciteit steeds meer als dienst aan te bieden. Microsoft zet bijvoorbeeld groot in om Office 365 en het Cloud platform Azure. Door deze keuzes is de verwachting dat op termijn software licenties (en eventueel hardware) niet meer gekocht worden maar uitsluitend gehuurd. Deze ontwikkeling is ook sterk in de telecom sector te zien. In de tweede helft van 2015 zal bijvoorbeeld Windows 10 uitkomen. Microsoft heeft nu al aangegeven dat dit de laatste grote release van Windows zal zijn. Nieuwe functies en verbeteringen worden toegevoegd als ze klaar zijn. De verwachting is dat Windows 10 dan ook via een abonnementsvorm te gebruiken zal zijn.

 

De visie die ik vervolgens geschreven heb voor deze klant bestond uit twee scenario’s. In scenario één zal er nog geïnvesteerd worden in nieuwe hardware. In scenario twee stapt de klant over naar de cloud oplossing die Itass zelf ingericht heeft en beheerd. De investering heb ik vervolgens inzichtelijk gemaakt voor de periode tot 2018. Gelukkig kon mijn klant zich goed vinden in de door mij neergezette visie en ga ik samen met deze klant bepalen welke keuzes er voor de komende jaren genomen gaan worden en deze keuzes implementeren.

 

Johan Magnus, accountmanager