donderdag 5 januari 2017

Terugblik 2016 – Vooruitblik 2017

 

Met de feestdagen net achter de rug kijkt ook Itass terug op het jaar 2016 en vooruit

naar 2017.  Op IT gebied een jaar vol nieuwe mogelijkheden, maar ook een enorme groei in

bedreigingen op het gebied van beveiliging. Genoeg redenen voor Wim Langen om terug

te kijken op het afgelopen jaar van Itass en een blik op het nieuwe jaar te werpen.

 

In 2016 is er een enorme groei in bedreigingen waargenomen, zowel op internationaal als lokaal

niveau. Zo krijgen landen en veiligheidsdiensten steeds meer budget op beveiligingsgebied. Momenteel

is er in Nederland veel commotie omtrent de “terughackwet” en er zijn veel geruchten omtrent de

invloed van vermeende Russische hackers op de verkiezingen in de Verenigde Staten. Hackers organiseren

zich steeds beter tot professionele organisaties, waarbij zij veel geld verdienen met ransomware. Daarbij

worden uw bestanden versleuteld en wordt er losgeld gevraagd voor het ontsleutelen van uw data. Met het

“internet of things” komen er ook steeds meer draadloze apparaten, helaas veelal met een zwakke

beveiliging. Anno 2016 is het echt een noodzaak uw netwerk goed te beveiligen. Itass heeft ook in 2016 veel

problemen bij organisaties weten te voorkomen. Echter is ransomware veelal zo verfijnd dat het af en toe door

alle opgeworpen barrières weet te kruipen. In dat geval blijkt de noodzaak van een goede back-up eens

te meer. Om te weten of uw back-up goed is ingericht én hoe snel u weer kan werken, raden wij aan periodiek

een disaster recovery test uit te laten voeren. Hierbij simuleren wij een incident waarbij uw omgeving vanuit

de back-up wordt terug geplaatst. Erg handig en een veilige gedachte om te weten waar u dan aan toe bent.

Een andere trend is dat het werken in de Cloud steeds meer gemeengoed wordt, in welke vorm dan

ook. Zo kiezen steeds meer organisaties voor het werken in de Itass Cloud. Maar ook het gebruik van Office
applicaties  via Office 365 wordt steeds populairder. Als gevolg hiervan is op 1 januari 2016 de Wet Bescherming
Persoonsgegevens ingetreden. Onderdeel hiervan is de meldplicht datalekken. Persoonsgegevens staan steeds
vaker in de Cloud en met alle kwaadwillenden die uit zijn op uw informatie voor persoonlijk gewin, dient u goed
inzichtelijk te maken hoe u omgaat met de bescherming van deze gegevens. Diverse grote organisaties kwamen
in 2016 in het nieuws vanwege mogelijke diefstal van data of andere datalekken.

 

Itass kijkt positief terug op 2016. Itass heeft na de succesvolle overname van !Pet automatiseerders in 2015

het afgelopen jaar de integratie verder opgepakt. Alle medewerkers werken inmiddels als één team om u nog beter te

kunnen bedienen. U zult het afgelopen jaar dan ook meer verschillende collega’s hebben gesproken.

 

Met onze medewerkers hebben we het afgelopen jaar weer een mooi aantal projecten kunnen uitvoeren naast de

dagelijkse beheertaken bij onze klanten. Een aantal klanten hebben ervoor gekozen om hun volledige IT onder te

brengen in onze Itass Cloud omgeving. Uiteraard kunnen er ook redenen zijn om een eigen serveromgeving op

locatie te houden. Zo hebben we bij een opdrachtgever met meerdere vestigingen een deel van de server omgeving

vervangen en uitgebreid. Door het grote aantal werknemers van deze opdrachtgever is er een front-end en back-end

omgeving opgeleverd inclusief uitwijk locatie.

 

Tijdens het Itass Cloud seminar lieten wij u de wereld van Cloud ervaren en waren wij te gast bij FC Emmen.

Eigen en externe sprekers lieten u het werken in de Itass Cloud en het bellen via het internet ervaren. Dit werd

gecombineerd met een heerlijk diner en ruimte om te netwerken en afgesloten met de voetbalwedstrijd van

FC Emmen tegen SC Cambuur.

 

Ook onze software afdeling heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten. De bestaande planning- en urenregistratie

software wordt nog steeds verder verbeterd en voorzien van nieuwe functies. Sinds afgelopen jaar wordt bij meerdere

eredivisieploegen en evenementen het iTicket by itass systeem ingezet. Dit is een online en offline systeem voor

kaartverkoop en toegangscontrole en kan worden uitgebreid met een CRM systeem. Tevens levert het waardevolle

informatie op over het bezoek van wedstrijden of evenementen.

 

Vooruitblik 2017
Voor 2017 voorzien wij een aantal trends. Wij zullen doorgaan uw netwerk zo goed mogelijk te beheren en hierbij

proactief met u mee te denken. Het voeren van een goede netwerkbeveiliging blijft één van de belangrijkste

zaken. Maar ook het bewustzijn omtrent IT processen speelt hierbij een belangrijke rol.

 

Organisaties hebben vooruitlopend op de meldplicht datalekken de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het

inrichten van de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. In 2017 zal er ook zeker aandacht zijn voor de

algemene verordening gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 in werking zal gaan treden. Dit is één

uniforme Europese wet welke de nationale richtlijnen (zoals in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens)

zal vervangen. Organisaties die persoonsgegevens verwerken zijn niet alleen verplicht de wet na te leven, zij dienen dit

ook aan te kunnen tonen (documentatieplicht). Mogelijk dient u een privacy impact assessment te verrichten, of zelfs

een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. In 2017 zullen wij u hierover blijven informeren.

 

In 2017 zal Itass haar Cloud omgeving verder uitbreiden. Momenteel is het al mogelijk gebruik te maken van

tweevoudige authenticatie om extra beveiligd in te loggen op uw omgeving. Daarnaast blijft het bellen via de Cloud

erg interessant. U hoeft hierbij geen nieuwe investering in een eigen fysieke telefooncentrale te doen en bent vele

malen flexibeler.

 

Op technisch gebied wordt Microsoft Exchange Server 2007 medio april 2017 niet meer voorzien van

(beveiligings) updates. Gebruik na dit moment levert gevaarlijke situaties op met potentiele datalekken.

Itass heeft u hier de afgelopen jaren al op voorbereid.

 

Onze software afdeling zal ook in 2017 weer een mooi nieuw systeem opleveren. Hiermee kan de inventaris van

meerdere magazijnen worden beheerd en kunt u ook uw klanten toegang geven tot beheer van een specifiek deel

van het magazijn.

 

Wij wensen u een succesvol en voorspoedig 2017!