Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek van de website www.itass.nl en gebruik van de daarop te raadplegen informatie en worden in verband met dit gebruik en deze raadpleging geacht telkens stilzwijgend te zijn aanvaard door iedere bezoeker. Itass kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder vooraankondiging aanpassen of wijzigen.

 

De informatie op de website www.itass.nl is samengesteld met de grootste zorg. Het kan echter nog steeds mogelijk zijn dat verouderde, onvolledige of onjuiste informatie aanwezig is. Itass is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door www.itass.nl of anderszins langs elektronische weg.