dinsdag 30 juni 2020

Itass behaalt ISO certificaten

Na een zorgvuldig proces heeft Itass de certificering van ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 succesvol afgerond. De NEN-EN-ISO 9001 norm gaat over het voeren van een betrouwbaar kwaliteitsmanagementsysteem. Deze norm is bekend in de meeste sectoren.

 

De NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 norm richt zich specifiek op onze ICT branche en gaat over informatiebeveiliging. Voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van de algemene bedrijfsrisico’s voeren wij een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS).

 

Wij hebben deze certificering behaald om u te garanderen dat wij aan bepaalde processen voldoen. Voor een aantal van onze klanten is dit een vereiste, voor de anderen is het een geruststellende gedachte.